ZAP SR
 

Prihlásenie

Meno:
Heslo:

Doprava

Užitočné linky

European Automobile Manufacturers’ Association
www.acea.be
Organisation Internationale des Constructeurs d´Automobiles
oica.net

Organisation for DataExchange by Tele Transmission in Euro
www.odette.org


International Motorcycle
Manufacturers Association
immamotorcycles.org


Združenie autoškôl
zdruzenieautoskol.sk

Obchodný register
orsr.sk

Vestník verejného obstarávania v SR:
www.e-vestnik.sk

Vestník verejného obstarávania v EU
http://ted.europa.eu

Vestník verejného obstarávania v EU podľa kódov CPV

http://www.clepa.be/

http://epp.eurostat.ec

http://portal.statistics.sk

Partneri
Členstvo

Členstvo v ZAP SR:
 • Členstvo vzniká prísne na princípe dobrovoľnosti 
 • Členom sa môže stať každá právnická osoba vyvíjajúca činnosť na území Slovenskej republiky v niektorej z týchto uvedených oblastí :
  • Výskum, vývoj, výroba a predaj motorových a prívesných vozidiel, ich komponentov, príslušenstva a účelových nadstavieb na cestné vozidlá
  • Projekcia a výroba náradia a účelových zariadení pre automobilový a príbuzný priemysel
  • Dovoz motorových a prívesných vozidiel, ich komponentov a príslušenstva, obchod s nim

Práva člena:
 • Členské organizácie, resp. ich oprávnení nástupcovia majú právo :
  • Zúčastňovať sa všetkých akcií a aktivít Zväzu.
  • Dostávať bezplatne všetky materiály, informácie a publikácie spracované Zväzom.
  • Spolupracovať o smerovaní aktivít Zväzu.
  • Voliť a byť volení do všetkých orgánov ZAP-u.
  • Schvaľovať rozpočet a ročnú hospodársku uzávierku.

 Povinnosti člena:
 • Členské organizácie, resp. ich oprávnení zástupcovia sú povinní :
  • Rešpektovať a dodržiavať Zakladateľskú zmluvu a Stanovy Zväzu.
  • Podieľať sa aktívne na činnosti Zväzu – účasťou na jeho akciách, poskytovaním údajov potrebných pre spracovanie informačných a propagačných materiálov.
  • Pravidelne platiť ročné členské príspevky.

Členské príspevky:
Sú hlavným zdrojom financovania Zväzu. Výšku ročných príspevkov určuje Valné zhromaždenie na základe návrhu rozpočtu.
Výška členských príspevkov je v súčasnosti diferencovaná podľa počtu zamestnancov členskej organizácie nasledovne : 
do 50 zamestnancov……………………995,-- €/rok
od 51 – 100 zamestnancov……..….....1 330,-- €/rok
od 101 – 250 zamestnancov………….1 660,-- €/rok
od 251 – 500 zamestnancov………….1 990,-- €/rok
od 501 - 1000 zamestnancov………....2 660,-- €/rok
od 1001 - 3000 zamestnancov..………3 320,-- €/rok
nad 3000 zamestnancov........................4 980,-- €/rok
Výrobcovia vozidiel:
do zahájenia sér. výroby........................3 320,-- €/rok
výroba vozidiel do 200 000 ks...............6 640,-- €/rok
výroba nad 200 00 ks vozidiel...............9 960,-- €/rok

členovia divízie dovozcov automobilov..1 000,-- €/rok
členovia divízie dovozcov motocyklov.....300,-- €/rok
členovia divízie DPN..............................330,-- €/rok


Ako sa stať členom Zväzu ?
 • Záujemca o členstvo v ZAP si vyžiada na sekretariáte potrebné materiály (Zakladateľskú zmluvu, Stanovy ZAP SR, Prihlášku za člena, Informačné údaje o členovi, Dotazník člena ZAP SR)
 • Ak sa stotožní s cieľmi ZAP a je ochotný plniť jeho Stanovy zašle vyplnenú a podpísanú  Prihlášku za člena, Informačné údaje o členovi na sekretariát Zväzu.
 • Výkonný výbor Zväzu posúdi prihlášku a rozhodne o prijatí (či neprijatí) za člena. O výsledku je žiadateľ o členstvo informovaný písomne sekretariátom Zväzu.

Dotazník pre záujemcu o členstvo v ZAP : 

Názov organizácie:
Sídlo:
IČO:
Meno:
Priezvisko:
Titul:
Funkcia:
Telefón:
E-mail:  
Pošlite nám materiály pre vstup do ZAP:
  áno  /  nie
Kontaktujte nás:
   áno /  nie
Doplňujúce údaje:
 Kontrola:  
 

Stiahnuť dokument  PRIHLÁŠKA ZA ČLENA/INFORMAČNÉ ÚDAJE O ČLENOVI


Mesačný trend registrácií nových osobných automobilov 04/2012-04/2013

TOP 3 - Registrácie malých úžitkových automobilov za 01-04.2013


Fiat (367)

Peugeot (228)

Citroen (218)

Kumulatív celkovo: (1145)

TOP 6 - Registrácie nových osobných automobilov za 01-04.2013


Škoda (4291)

VW (1962)

Huyndai (1588)

Kia (1416)

Peugeot (1177)

Suzuki (997)

Celkovo: (20266)

Profil predsedu dovozcov áut

Predseda divízie dovozcov automobilov Združenia automobilového priemyslu SR (ZAP SR) Ing. Pavol PREPIAK (46) absolvoval katedru automobilov, spaľovacích motorov a lodí Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Doteraz pôsobil na rôznych manžérskych postoch, najmä v slovenských zastúpeniach nemeckých, japonských a amerických automobiliekviac...