ZAP SR
 

Prihlásenie

Meno:
Heslo:

Doprava

Užitočné linky

European Automobile Manufacturers’ Association
www.acea.be
Organisation Internationale des Constructeurs d´Automobiles
oica.net

Organisation for DataExchange by Tele Transmission in Euro
www.odette.org


International Motorcycle
Manufacturers Association
immamotorcycles.org


Združenie autoškôl
zdruzenieautoskol.sk

Obchodný register
orsr.sk

Vestník verejného obstarávania v SR:
www.e-vestnik.sk

Vestník verejného obstarávania v EU
http://ted.europa.eu

Vestník verejného obstarávania v EU podľa kódov CPV

http://www.clepa.be/

http://epp.eurostat.ec

http://portal.statistics.sk

Partneri
Náš profil

Podsekcie: Ciele | Služby | Organizačná štruktúra | Orgány ZAP

Zväz automobilového priemyslu SR

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) je dobrovoľné združenie právnických osôb (spoločností, podnikov, výrobných družstiev a ďalších právnych subjektov) pôsobiacich v oblastiach:
  • výskum, vývoj, výroba a predaj motorových a prípojných vozidiel, ich komponentov a účelových nadstavieb na motorové a prípojné vozidlá, príslušenstvo motorových a prípojných vozidiel
  • projekcia a výroba náradia a účelových zariadení pre automobilový a príbuzný priemysel
  • dovoz motorových vozidiel a obchodovanie s nimi
  • príprava vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre automobilový, dodávateľský a príbuzný priemysel, ako i servis a prevádzku cestných vozidiel.
Vznikol dňa 22. 6. 1993 v Bánovciach nad Bebravou podpisom Zakladateľskej zmluvy 14 zakladajúcimi organizáciami v súlade s § 20 zákona č. 509/1991 Zb. (Občiansky zákonník).
Bol zaregistrovaný na Okresnom úrade Topoľčany v registri záujmových združení pod číslom – 90/03302/93. V roku 2000 došlo k presunutiu sídla združenia do Bratislavy.
V súčasnosti združuje 161 právnych subjektov, udržiava mnoho domácich aj zahraničných kontaktov a spolupracuje s viacerými združeniami obdobného zamerania.
Od roku 1995 je súčasťou zväzu Divízia dovozcov automobilov (DDA), ktorá združuje oficiálnych autorizovaných dovozcov automobilov.
Od roku 2000 je súčasťou zväzu Divízia dovozcov a výrobcov motocyklov (DDMV), ktorá združuje oficiálnych autorizovaných dovozcov a výrobcov motocyklov jednotlivých značiek. Kolektívnymi členmi zväzu sú: Spolok automobilových inžinierov a technikov Slovenska – SAITS, Národný Automotoklub SR (NAMK), Autoklub Slovenskej republiky (AK SR), Združenie podnikateľov opravárenstva a služieb (ZPOaS), Združenie autoškôl Slovenskej republiky (ZAŠ SR) a Slovenská motocyklová federácia (SMF).
Od roku 1997 je zväz plnoprávnym členom medzinárodnej organizácie výrobcov automobilov OICA.
Od roku 2002 je zväz členom európskej asociácie výrobcov automobilov ACEA.
Od roku 2002 je členom zväzu Cech predajcov a servisov motorových vozidiel - CPSMV.
S platnosťou od 1. júla 2006 CPSMV nie je členom zväz a pracuje ako samostatná organizácia.

Mesačný trend registrácií nových osobných automobilov 04/2012-04/2013

TOP 3 - Registrácie malých úžitkových automobilov za 01-04.2013


Fiat (367)

Peugeot (228)

Citroen (218)

Kumulatív celkovo: (1145)

TOP 6 - Registrácie nových osobných automobilov za 01-04.2013


Škoda (4291)

VW (1962)

Huyndai (1588)

Kia (1416)

Peugeot (1177)

Suzuki (997)

Celkovo: (20266)

Profil predsedu dovozcov áut

Predseda divízie dovozcov automobilov Združenia automobilového priemyslu SR (ZAP SR) Ing. Pavol PREPIAK (46) absolvoval katedru automobilov, spaľovacích motorov a lodí Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Doteraz pôsobil na rôznych manžérskych postoch, najmä v slovenských zastúpeniach nemeckých, japonských a amerických automobiliekviac...