ZAP SR
 

Prihlásenie

Meno:
Heslo:

Doprava

Užitočné linky

European Automobile Manufacturers’ Association
www.acea.be
Organisation Internationale des Constructeurs d´Automobiles
oica.net

Organisation for DataExchange by Tele Transmission in Euro
www.odette.org


International Motorcycle
Manufacturers Association
immamotorcycles.org


Združenie autoškôl
zdruzenieautoskol.sk

Obchodný register
orsr.sk

Vestník verejného obstarávania v SR:
www.e-vestnik.sk

Vestník verejného obstarávania v EU
http://ted.europa.eu

Vestník verejného obstarávania v EU podľa kódov CPV

http://www.clepa.be/

http://epp.eurostat.ec

http://portal.statistics.sk

Partneri
Navigácia: Náš profil » Orgány ZAP

Orgány ZAP

 • Valné zhromaždenie – je najvyšším orgánom ZAP SR. Každá členská organizácia je zastúpená jedným, spravidla štatutárnym zástupcom (predseda predstavenstva, generálny riaditeľ, riaditeľ a pod.). Pôsobnosť Valného zhromaždenia je určená zriaďovacími dokumentmi zväzu
 • Prezident – je štatutárnym orgánom zväzu, zastupuje a reprezentuje zväz smerom navonok. Je súčasne predsedom Výkonného výboru
 • Výkonný výbor ZAP SR – v súlade s uznesením Valného zhromaždenia ZAP SR určuje, usmerňuje a kontroluje činnosť profesionálneho sekretariátu v období medzi Valnými zhromaždeniami

Výkonný výbor ZAP SR

Čestný prezident
Ing. Jozef UHRÍK, CSc.
Prezident
Ing. Jaroslav HOLEČEK
Výkonný viceprezident
Doc. Ing. Štefan ROSINA, PhD.
Viceprezidenti
Ing. Pavol PREPIAK
Július HRON
Členovia
Ing. Dušan DVOŘÁK
Mgr. Martinka POTKÁNYOVÁ
Ing. Barbara ŠÍPOŠOVÁ, CSc.
Ing. Juraj KIRIPOLSKÝ
Ing. Július LANG
Ing. Peter ČIRKA
Ing. Roman PAVLOVIČ
Ing. Dušan HALUŠKA
prof.Ing. Ľubomír ŠOOŠ, PhD.
prof.Ing. Milan GREGOR, PhD.
prof.Ing. František TREBUŇA, CSc.
Ing. Roman BÍRO, PhD.
Ing. Patrik ŠOLC
Ing. Ján PRIBULA
Ing. Antonín ŠÍPEK

Dozorná rada ZAP SR

Päťčlenná Dozorná rada je najvyšší kontrolný orgán zväzu, zodpovedný Valnému zhromaždeniu.

Členmi Dozornej rady sú:

Predseda

Ing. Marián FRANEK
Členovia
Ing. Jozefína TRGINOVÁ
Ing. František CEDULA
Ing. Igor PRESALOVIČ
Ing. Ján ŠIBÍK

Odborné divízie a sekcie: vytvára Valné zhromaždenie pre riešenie dlhodobých odborných úloh a zjednocovanie
názorov členských organizácií v danej oblasti.

V súčasnosti pracujú divízie a sekcie:

DDA

 • zastupovanie záujmov dovozcov automobilov
 • štatistika a informatika v oblasti automobilového trhu
 • prognostika
 • spolupráca pri tvorbe legislatívy
 • výstavníctvo

DDVM
 • zastupovanie záujmov dovozcov a výrobcov motocyklov
 • štatistika a informatika v oblasti motocyklového trhu
 • spolupráca pri tvorbe legislatívy
 • výstavníctvo

Sekcia personalistiky:

 • výber a príprava pracovníkov
 • spolupráca so školami
 • vízia riadenia personálnej činnosti
   
Sekcia technicko-legislatívna:
 • spolupráca pri tvorbe „automobilovej“ legislatívy na Slovensku
 • harmonizácia domácej legislatívy s európskou
 • informatika v oblasti noriem a predpisov

Sekcia rozvoja dodávateľov:

 • informatika v oblasti
 • systémy riadenia kvality
 • vyhľadávanie partnerov

   

Mesačný trend registrácií nových osobných automobilov 04/2012-04/2013

TOP 3 - Registrácie malých úžitkových automobilov za 01-04.2013


Fiat (367)

Peugeot (228)

Citroen (218)

Kumulatív celkovo: (1145)

TOP 6 - Registrácie nových osobných automobilov za 01-04.2013


Škoda (4291)

VW (1962)

Huyndai (1588)

Kia (1416)

Peugeot (1177)

Suzuki (997)

Celkovo: (20266)

Profil predsedu dovozcov áut

Predseda divízie dovozcov automobilov Združenia automobilového priemyslu SR (ZAP SR) Ing. Pavol PREPIAK (46) absolvoval katedru automobilov, spaľovacích motorov a lodí Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Doteraz pôsobil na rôznych manžérskych postoch, najmä v slovenských zastúpeniach nemeckých, japonských a amerických automobiliekviac...