ZAP SR
 

Prihlásenie

Meno:
Heslo:

Doprava

Užitočné linky

European Automobile Manufacturers’ Association
www.acea.be
Organisation Internationale des Constructeurs d´Automobiles
oica.net

Organisation for DataExchange by Tele Transmission in Euro
www.odette.org


International Motorcycle
Manufacturers Association
immamotorcycles.org


Združenie autoškôl
zdruzenieautoskol.sk

Obchodný register
orsr.sk

Vestník verejného obstarávania v SR:
www.e-vestnik.sk

Vestník verejného obstarávania v EU
http://ted.europa.eu

Vestník verejného obstarávania v EU podľa kódov CPV

http://www.clepa.be/

http://epp.eurostat.ec

http://portal.statistics.sk

Partneri
Automobilový priemysel v SR má za sebou úspešný rok

BRATISLAVA 18. apríla (WBN/PR) - Vynikajúce výsledky, úspešný rok, rekordné čísla – tak by sa dali veľmi stručne zhodnotiť výsledky, ktoré dosiahol automobilový priemysel na Slovensku v uplynulom roku. Aj napriek pokračujúcej ekonomickej kríze dosiahla produkcia, v tomto pre Slovensko kľúčovom priemyselnom odvetví, naozaj veľmi dobrú bilanciu. Automobilový priemysel v Slovenskej republike v číslach Na Slovensku bolo v roku 2012 celkovo vyrobených 926 555 automobilov, čo v porovnaní s rokom predošlým znamená nárast až o 44,9 percenta. Tento vynikajúci výsledok by mal byť podľa odborníkov dosiahnutý aj v roku 2013, dokonca sa ráta s miernym nárastom výroby. Na základe týchto výsledkov sa Slovensko môže pochváliť dôležitým prvenstvom, ktoré sa týka počtu vyrobených automobilov na obyvateľa. Podľa údajov ZAP SR sa v roku 2012 na Slovensku vyrobilo 171 automobilov na 1 000 obyvateľov. Pre doplnenie - v roku 2011 bolo na 1 000 obyvateľov vyrobených 118 automobilov, pričom na druhom mieste skončila Česká republika (113 automobilov), na treťom mieste Slovinsko (85 automobilov). Priemer Európskej únie je 38 automobilov na 1 000 obyvateľov. Automobilový priemysel patrí k pilierom slovenskej ekonomiky. Dokazuje to aj fakt, že sa podieľa na celkových tržbách slovenského priemyslu až 41 percentami, z toho 30,5 percent predstavuje výroba automobilov, zvyšných 10,5 percent sú ostatné spolupracujúce odvetvia. Slovenský automobilový priemysel sa podieľa celou štvrtinou na exporte Slovenskej republiky, z prvých šiestich najväčších exportérov sú tri automobilky. Najväčším exportérom je spoločnosť Volkswagen Slovakia. V porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástol aj počet pracovných miest v odvetví automobilového priemyslu. V roku 2012 tu pracovalo viac ako 74 000 zamestnancov, čo je v porovnaní s rokom 2011 nárast o 3,5 percenta. Očakáva sa, že počet zamestnancov bude mať aj naďalej rastúcu tendenciu, predpokladá sa ďalší nárast pracovných miest o približne 2 000. V uplynulom roku došlo aj k posilneniu siete subdodávateľov automobilového priemyslu. Na Slovensku je v súčasnosti 274 spoločností, ktoré dodávajú komponenty a materiál pre výrobcov automobilov. Ich rozloženie je v rámci Slovenska nerovnomerné. Väčšina je umiestnených v západnej časti Slovenska - 202 spoločností, zvyšok je lokalizovaných vo východoslovenskom regióne. Hlavnou príčinou tohto stavu je nedostatočná dobudovanosť diaľničnej siete na Slovensku. Zväz automobilového priemyslu SR Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky je dobrovoľné združenie právnických osôb podnikajúcich a podieľajúcich sa na automobilovom a pridruženom priemysle. ZAP SR bol založený 22. júna 1993 a v súčasnosti združuje 157 členov. Strategické ciele ZAP SR na rok 2013 sú zamerané hlavne na skvalitnenie a formovanie podnikateľského prostredia, na podporu a vytvorenie výskumno-vývojovej základne pre automobilový priemysel, na zlepšenie spolupráce finálnych výrobcov so subdodávateľmi a na tvorbu enviromentálnej legislatívy. Okrem toho sa hlavné zámery tohto roka týkajú aj samotného ZAP SR, kde je ambíciou aktivovať a rozširovať členskú základňu, zlepšiť informovanosť o význame a perspektívach automobilového priemyslu, byť aktívnym členom medzinárodných organizácií. Mimoriadne dôležitou úlohou roka 2013 je potreba participácie ZAP SR pri určovaní smerovania odborného vzdelávania. Situácia v strednom odbornom školstve je absolútne neuspokojivá. Z 50 000 absolventov ročne zostáva 30 percent nezamestnaných a len menej ako 10 percent pracuje v odbore, ktorý vyštudovali. V tejto oblasti je potrebné zabezpečiť návrat k duálnemu systému vzdelávania pre potreby trhu práce a zabezpečiť novelizáciu potrebnej legislatívy. Okrem toho je dôležité pokračovať v spolupráci s technickými univerzitami pri príprave vysokoškolsky vzdelaných odborníkov. Zväz automobilového priemyslu SR sa chce v tomto roku zamerať na ďalšie priority: na pracovné právo – kde je potrebné dosiahnuť, aby flexi konto zostalo jeho súčasťou, na integráciu vedy a výskumu najmä v oblasti výrobných procesov, ľudských zdrojov, materiálov a technológií. Je taktiež potrebné zabezpečiť rovnomerné rozloženie subdodávateľov a väčšiu pozornosť venovať aj legislatíve v oblasti ochrany životného prostredia, najmä v oblasti odpadov. V tejto súvislosti je ambíciou ZAP SR zabezpečiť v spolupráci s dovozcami automobilov a spracovateľmi odpadov do roku 2015 podmienky na 95 percentné spracovanie vozidiel po dobe ich životnosti. V nadchádzajúcom období bude Zväz automobilového priemyslu robiť kroky aj na podporu ďalšieho ekonomického rastu na Slovensku. Medzi absolútne priority patrí rozšírenie dopravnej infraštruktúry – diaľničnej siete, vytvorenie transparentnej legislatívy, stability práva a jeho vymožiteľnosti a zmenu povahy súčasnej ekonomiky, orientovanej prevažne na výrobu, na ekonomiku výskumno-výrobnú. 

Diskusia

Pridaj príspevokspäť

Mesačný trend registrácií nových osobných automobilov 04/2012-04/2013

TOP 3 - Registrácie malých úžitkových automobilov za 01-04.2013


Fiat (367)

Peugeot (228)

Citroen (218)

Kumulatív celkovo: (1145)

TOP 6 - Registrácie nových osobných automobilov za 01-04.2013


Škoda (4291)

VW (1962)

Huyndai (1588)

Kia (1416)

Peugeot (1177)

Suzuki (997)

Celkovo: (20266)

Profil predsedu dovozcov áut

Predseda divízie dovozcov automobilov Združenia automobilového priemyslu SR (ZAP SR) Ing. Pavol PREPIAK (46) absolvoval katedru automobilov, spaľovacích motorov a lodí Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Doteraz pôsobil na rôznych manžérskych postoch, najmä v slovenských zastúpeniach nemeckých, japonských a amerických automobiliekviac...