ZAP SR
 

Prihlásenie

Meno:
Heslo:

Doprava

Užitočné linky

European Automobile Manufacturers’ Association
www.acea.be
Organisation Internationale des Constructeurs d´Automobiles
oica.net

Organisation for DataExchange by Tele Transmission in Euro
www.odette.org


International Motorcycle
Manufacturers Association
immamotorcycles.org


Združenie autoškôl
zdruzenieautoskol.sk

Obchodný register
orsr.sk

Vestník verejného obstarávania v SR:
www.e-vestnik.sk

Vestník verejného obstarávania v EU
http://ted.europa.eu

Vestník verejného obstarávania v EU podľa kódov CPV

http://www.clepa.be/

http://epp.eurostat.ec

http://portal.statistics.sk

Partneri
Prezident ZAP SR Jaroslav Holeček vystúpil na medzinárodnom strojárskom veľtrhu

Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre otvoril svoje brány 21. mája 2013. Na výstavisku nitrianskeho Agrokomplexu sa tento rok prezentuje zhruba 400 vystavovateľov a spoluvystavovateľov, ktorí zastupujú ďalších približne 200 firiem, najmä so Slovenska, Švajčiarska, z Českej republiky, Rakúska, Nemecka, Talianska, Francúzska, ale aj z Japonska či Taiwanu. 20. jubilejný ročník významného medzinárodného podujatia, ktorý sa nesie v znamení oživenia slovenského strojárstva, potrvá do 24. mája.
Zväz strojárskeho priemyslu SR pripravil počas veľtrhu aj medzinárodnú konferenciu Podporme slovenské strojárstvo, ktorá sa začala 21. mája. Jej hlavnou myšlienkou je definovať formy, spôsoby podpory a rozvoja tohto odvetvia. Strojársky priemysel naďalej zostáva súčasťou tých priemyselných odvetví, ktoré ťahajú našu ekonomiku. Mnohé aktivity strojárov sa pretransformovali práve do automobilového priemyslu, ktorého podiel na celkovom priemysle SR je 41%. Preto počas konferencie vystúpil s prezentáciou aj prezident ZAP SR Jaroslav Holeček, ktorý hovoril o význame automobilového priemyslu pre Slovensko a zároveň predstavil aj vízie a potreby tohto odvetvia na najbližšie obdobie.
„Výroba automobilov na Slovensku má rastúci trend, v roku 2012 v porovnaní s rokom predchádzajúcim vzrástla až o 44,9 %,“ uviedol počas konferencie Jaroslav Holeček. „Celkovo sa v minulom roku vyrobilo na Slovensku 926 555 automobilov a mierne rastúci trend by mal byť zachovaný aj v tomto roku. Na Slovensku sa vyrobí najviac automobilov na 1 000 obyvateľov – v minulom roku to bolo podľa údajov ACEA 171 kusov na 1000 obyvateľov. V roku 2012 narástol aj počet zamestnancov v automobilovom priemysle, v porovnaní s rokom 2011 o 3,5%. „ Hlavnou víziou ZAP SR je vytváranie podmienok pre trvalo udržateľnú konkurencieschopnosť automobilového priemyslu. ZAP SR preto úzko spolupracuje zo Zväzom strojárskeho priemyslu SR aj v rámci neformálnej aliancie priemyselných zväzov.
Jaroslav Holeček predstavil aj päť hlavných oblastí, na ktoré sa momentálne zameriava pozornosť zväzu: kvalita odborného vzdelávania, spolupráca s technickými univerzitami, flexibilita pracovného práva, veda a výskum a problematika spracovania odpadov. „Zamestnávateľov v automobilovom priemysle, podobne ako v strojárskom priemysle, trápi viacero spoločných problémov. Okrem iných je to aj potreba vytvorenia účinného a efektívneho systému vzdelávania prepojeného s praxou, „ uviedol ďalej počas konferencie prezident ZAP SR Jaroslav Holeček. „Situácia na stredných školách je neuspokojivá, iba 10% absolventov sa zamestná v odbore, ktorí študovali. Preto je potrebné zabezpečiť návrat k duálnemu systému vzdelávania pre potreby trhu práce, pripraviť novelizáciu zákonov, úzko spolupracovať s odbornými školami. „ Výsostne aktuálnym problémom je v súčasnosti aj zmena environmentálnej legislatívy, najmä v oblasti odpadov. „ Tu je potrebné zabezpečiť do roku 2015 v spolupráci dovozcov vozidiel a spracovateľov odpadov z vozidiel podmienky na 95%-né spracovanie vozidiel po dobe ich životnosti. ZAP SR preto podporuje legislatívny zámer Ministerstva životného prostredia SR na novelizáciu zákona o odpadoch, po schválení ktorého by malo aj Slovensko dosiahnuť v oblasti spracovania odpadov štandardy Európskej únie.“

 

Diskusia

Pridaj príspevokspäť

Mesačný trend registrácií nových osobných automobilov 04/2012-04/2013

TOP 3 - Registrácie malých úžitkových automobilov za 01-04.2013


Fiat (367)

Peugeot (228)

Citroen (218)

Kumulatív celkovo: (1145)

TOP 6 - Registrácie nových osobných automobilov za 01-04.2013


Škoda (4291)

VW (1962)

Huyndai (1588)

Kia (1416)

Peugeot (1177)

Suzuki (997)

Celkovo: (20266)

Profil predsedu dovozcov áut

Predseda divízie dovozcov automobilov Združenia automobilového priemyslu SR (ZAP SR) Ing. Pavol PREPIAK (46) absolvoval katedru automobilov, spaľovacích motorov a lodí Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Doteraz pôsobil na rôznych manžérskych postoch, najmä v slovenských zastúpeniach nemeckých, japonských a amerických automobiliekviac...