ZAP SR
 

Prihlásenie

Meno:
Heslo:

Doprava

Užitočné linky

European Automobile Manufacturers’ Association
www.acea.be
Organisation Internationale des Constructeurs d´Automobiles
oica.net

Organisation for DataExchange by Tele Transmission in Euro
www.odette.org


International Motorcycle
Manufacturers Association
immamotorcycles.org


Združenie autoškôl
zdruzenieautoskol.sk

Obchodný register
orsr.sk

Vestník verejného obstarávania v SR:
www.e-vestnik.sk

Vestník verejného obstarávania v EU
http://ted.europa.eu

Vestník verejného obstarávania v EU podľa kódov CPV

http://www.clepa.be/

http://epp.eurostat.ec

http://portal.statistics.sk

Partneri
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA - Materiálovotechnologická fakulta

Materiálovotechnologická fakulta bola zriadená nariadením vlády s účinnosťou od 1. 1. 1986 pod pôvodným názvom Strojárskotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. Aj keď rokom vzniku fakulty je uvedený dátum, jej história je omnoho staršia a úzko súvisí s činnosťou technologických smerov strojárskej výroby, ktorých základy boli položené na bývalom Odbore strojného a elektrotechnického inžinierstva ešte v roku 1942 založením Ústavu mechanickej technológie, ktoré sa ďalej rozvíjali v rámci Strojníckej fakulty SVŠT, v súčasnosti STU.

So začiatkom technologických disciplín na SVŠT zostane navždy späté meno nestora mechanických technológií prof. J. Čabelku, špičkového odborníka v oblasti technológie zvárania. Rozvoj týchto technológií gestorovali profesori J. Nebeský a J. Ondra. Zakladateľom štúdia ekonomiky a riadenia strojárskych výrob bol doc. L. Pavelka.

Koncom sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokov sa rozčleňujú študijné odbory Strojníckej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave na konštrukčné a ostatné, medzi ktoré patrili strojárska technológia, materiálové inžinierstvo, ekonomika a riadenie strojárskych výrob, automatizované systémy riadenia výrobných systémov, výrobné systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi. Z týchto študijných odborov sa v roku 1986 vytvorila Strojárskotechnologická fakulta so sídlom v Trnave.

Spoločenské zmeny a rozvoj fakulty vyvolal nové potreby a pred fakultu postavil požiadavku zmeniť jej orientáciu na technologickú fakultu na širšej báze. V roku 1991 sa mení názov fakulty na Materiálovotechnologickú fakultu Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave. Fakulta sa zamerala na výchovu absolventa univerzitného typu pre širokú oblasť priemyselnej, hlavne strojárskej výroby. Menia sa jej študijné odbory a s nimi pracoviská a katedry fakulty tak, aby sa zabezpečila univerzálnosť vzdelania a aby sa umožnila široká uplatniteľnosť absolventov v praxi. Zvýšený dôraz sa kladie na ich adaptabilnosť a operatívnosť tak, aby sa zvýšilo ich individuálne a spoločenské uplatnenie v prostredí trhovej ekonomiky. Fakulta sa stáva skladbou študijných odborov a zameraní jedinou svojho druhu na Slovensku.
Adresa: Paulínska 16
mesto: Trnava
PSČ: 917 24
krajina: Slovenská republika
IČO: 00397687
Tel: +421 33 55 11 033
Fax: +421 906 068 299
 

späť

Mesačný trend registrácií nových osobných automobilov 04/2012-04/2013

TOP 3 - Registrácie malých úžitkových automobilov za 01-04.2013


Fiat (367)

Peugeot (228)

Citroen (218)

Kumulatív celkovo: (1145)

TOP 6 - Registrácie nových osobných automobilov za 01-04.2013


Škoda (4291)

VW (1962)

Huyndai (1588)

Kia (1416)

Peugeot (1177)

Suzuki (997)

Celkovo: (20266)

Profil predsedu dovozcov áut

Predseda divízie dovozcov automobilov Združenia automobilového priemyslu SR (ZAP SR) Ing. Pavol PREPIAK (46) absolvoval katedru automobilov, spaľovacích motorov a lodí Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Doteraz pôsobil na rôznych manžérskych postoch, najmä v slovenských zastúpeniach nemeckých, japonských a amerických automobiliekviac...