ZAP SR
 

Prihlásenie

Meno:
Heslo:

Doprava

Užitočné linky

European Automobile Manufacturers’ Association
www.acea.be
Organisation Internationale des Constructeurs d´Automobiles
oica.net

Organisation for DataExchange by Tele Transmission in Euro
www.odette.org


International Motorcycle
Manufacturers Association
immamotorcycles.org


Združenie autoškôl
zdruzenieautoskol.sk

Obchodný register
orsr.sk

Vestník verejného obstarávania v SR:
www.e-vestnik.sk

Vestník verejného obstarávania v EU
http://ted.europa.eu

Vestník verejného obstarávania v EU podľa kódov CPV

http://www.clepa.be/

http://epp.eurostat.ec

http://portal.statistics.sk

Partneri
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE - FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

Poslaním Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, ako jednej z najstarších technických fakúlt na Slovensku s bohatou vedeckou a výskumnou činnosťou, je predovšetkým poskytovanie kvalitného univerzitného vzdelávania všetkých stupňov na báze slobodného vedeckého bádania a tvorivej výskumnej práce.

Poslanie fakulty v oblasti pregraduálneho vzdelávania spočíva v príprave univerzálne profilovaných a flexibilných absolventov študijných odborov bakalárskeho štúdia s dostatočnou teoretickou i praktickou úrovňou vedomostí a zručností, teda vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre širokú spoločenskú prax.

Úlohou v oblasti vzdelávania v druhom cykle, t. j. v inžinierskom a doktorandskom štúdiu, je univerzitná príprava špičkových odborníkov na vedúce posty v podnikoch a inštitúciách a odborníkov na vývoj a výskum. Táto sa realizuje zapájaním študentov do projektov vedeckého výskumu pod vedením svojich učiteľov. Vedecký výskum a vývoj, ako fundament tvorivosti, je preto základným pilierom kvalitnej pedagogickej činnosti a pestuje sa s najväčšou pozornosťou.

Poslaním v oblasti vedy a výskumu je poskytovanie prostredia na slobodné vedecké bádanie a tvorivý výskum svojim učiteľom, výskumníkom a študentom v záujme využitia celého intelektuálneho potenciálu s maximálnym multiplikatívnym účinkom šírenia výsledkov výskumu cez pedagogickú činnosť. Ako fakulta technického zamerania, vedomá si istej spoluzodpovednosti za rozvoj hospodárstva na Slovensku, aktívne vstupuje aj do prenosu výsledkov vedy do praxe.

Adresa: Ilkovičova 3
mesto: Bratislava
PSČ: 812 19
krajina: Slovenská republika
IČO: 00397687
Tel: +421 2 6029 1135
Fax: +421 2 6542 0415
E-mail: tatiana.fodrekova@stuba.sk
 

späť

Mesačný trend registrácií nových osobných automobilov 04/2012-04/2013

TOP 3 - Registrácie malých úžitkových automobilov za 01-04.2013


Fiat (367)

Peugeot (228)

Citroen (218)

Kumulatív celkovo: (1145)

TOP 6 - Registrácie nových osobných automobilov za 01-04.2013


Škoda (4291)

VW (1962)

Huyndai (1588)

Kia (1416)

Peugeot (1177)

Suzuki (997)

Celkovo: (20266)

Profil predsedu dovozcov áut

Predseda divízie dovozcov automobilov Združenia automobilového priemyslu SR (ZAP SR) Ing. Pavol PREPIAK (46) absolvoval katedru automobilov, spaľovacích motorov a lodí Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Doteraz pôsobil na rôznych manžérskych postoch, najmä v slovenských zastúpeniach nemeckých, japonských a amerických automobiliekviac...